Asbestverwijderen met open manbak Open manbak vooral gebruikt bij asbestverwijderen verreiker met P3 Filter Werkkooi 1.000 kg

Asbestsanering

De laatste jaren is uit onderzoek gebleken dat de stof asbest nog gevaarlijker is dan voorheen werd aangenomen. Niet voor niets dient u bij het verwijderen van asbest  aan strenge regels te voldoen. Uitsluitend gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen. De toezicht hierop is de laatste jaren aangescherpt.

Bij het verwijderen van asbest wordt eerst een inventarisatie door deskundigen op locatie gedaan. Vervolgens wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente, waarna de asbestsanering kan beginnen. Tijdens het verwijderen van asbest komen er verschillende controles of dit op de juiste wijze wordt gedaan. Nadat de asbestsanering is voltooid zal een onafhankelijk bureau een meting uitvoeren om aan te tonen dat er aan de wettelijke eisen wordt voldaan. 

Wij verhuren verreikers met overdrukcabine en DAV gecertificeerde machinisten. Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.